Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

PRAVILNIK TRGOVINE ANSWEAR.SI

 

I SPLOŠNI PODATKI

1. Spletno trgovino www.answear.si in mobilno aplikacijo za nakupovanje v tej trgovini (v nadaljevanju imenovani »Trgovina«) vodi družba Answear.com Spółka Akcyjna s sedežem na naslovu Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poljska (»Družba«). Družba je vpisana v register podjetij Državnega sodnega registra (KRS), ki ga vodi Okrajno sodišče v Krakovu, 11. gospodarski oddelek KRS, pod številko KRS 0000816066, matična št. 122515020, davčna št. 6793080390 (»Answear.com«), družba je tudi upravljavec osebnih podatkov strank Trgovine.

2. Splošni pogoji prodaje (»Pravilnik«) obsegajo pravila nakupovanja izdelkov, predstavljenih v Trgovini (»Izdelki«), pravila registracije uporabniškega računa, uporabe programov za zveste kupce Answear Club in drugih storitev, opisanih v Pravilniku.

3. Pravilnik lahko preberete v spodnjem delu Trgovine ali prenesete njegovo trenutno različico v formatu PDF in jo shranite na izbran nosilec.

4. Podatki o Izdelkih, ki jih lahko kupite v Trgovini, predstavljajo vabilo k sklenitvi prodajne pogodbe v smislu ustreznih predpisov, zlasti 3. odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (OZ).  

5. Izdelki so v Trgovini podrobno opisani. Na spletni strani so na voljo podatki zlasti o lastnostih Izdelkov, njihovi ceni in materialu, iz katerega so izdelani.

6. Vse blagovne znamke in imena podjetij, slike, projekti, lay-out Trgovine, opisi Izdelkov in drugi njeni elementi so predmet avtorskih pravic in se ne smejo brez soglasja Answear kopirati, niti na kakršen koli način uporabljati za lastne namene.

 

II PRAVILA NAKUPOVANJA V TRGOVINI IN SKLEPANJE PRODAJNIH POGODB ZA IZDELKE

1. Preberite Pravilnik in pred oddajo naročila ali registracijo računa v Trgovini potrdite, da soglašate z njegovo vsebino. Brez soglasja s Pravilnikom ne boste mogli kupovati Izdelkov, niti uporabljati drugih storitev preko Trgovine.

2. Podatki, ki jih stranka navede med oddajanjem naročila, morajo biti resnični, aktualni in točni. Answear lahko zavrne izvedbo naročila, če so navedeni podatki v tolikšni meri nenatančni, da onemogočajo izvedbo naročila, zlasti če onemogočajo pravilno vročitev pošiljke. Pred zavrnitvijo izvedbe naročila bomo poskušali stranko kontaktirati z namenom, da pridobimo podatke, ki omogočijo izvedbo naročila.                              

3. Answear si prizadeva, da je uporaba Trgovine udobna in varna. Pri tem ravnamo v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi s tega področja.

4. Stranke ne smejo opravljati dejanj, ki lahko ogrozijo varnost Trgovine, varnost vaših podatkov in podatkov drugih uporabnikov ali varnost pogodb, ki se sklepajo preko Trgovine.

5. Stranke, ki nakupujejo v Trgovini, so dolžne upoštevati spodnja pravila:

a) Prepovedano je kakršno koli poseganje v sistemsko okolje Trgovine, zlasti z uvajanjem vanje škodljive (zlonamerne) programske opreme in opravljanjem drugih dejanj, ki predstavljajo nezakonit poseg v Trgovino.

b) Trgovino je treba uporabljati v skladu z njenim namenom, opisanim v Pravilniku. Prepovedana je uporaba Trgovine za kakršen koli drug namen, razen tistega, ki je določen v Pravilniku.

c) Prepovedana je tudi uporaba Trgovine na način, ki bi lahko motil njeno delovanje, ali povzročil težave drugim uporabnikom ali delavcem Družbe. Prepovedano je zlasti pošiljanje oglasov in drugih tovrstnih sporočil na naslove, navedene na straneh Trgovine.

d) Prepovedana je uporaba vsebine, opisov, slik in drugih grafičnih elementov Trgovine za lastne namene ali za namene drugih subjektov. Upoštevajte, da so vsi tovrstni elementi Trgovine predmet avtorskih pravic, katerih imetnica je Družba, in se ne smejo uporabljati brez njenega pisnega soglasja.

6. Za nekatere blagovne znamke smo uvedli omejitve števila kosov barve modela, ki jih lahko kupite v enem naročilu. Informacije o tem boste prejeli, ko boste v košarico dodali največje število kosov modela v določeni barvi.

 

III SKLENITEV PRODAJNE POGODBE ZA IZDELKE

1. V Trgovini lahko kupujete Izdelke in uporabljate storitve, ki jih nudi Answear, v skladu s pravili, določenimi v Pravilniku.

2. Naročila se lahko v Trgovini oddajajo 24 ur na dan, pri čemer bodo naročila, oddana ob dela prostih dnevih (sobote, nedeljah in praznikih), izvedena prvega naslednjega delovnega dne. 

3. Naročilo lahko oddate le po opravljeni registraciji v vaš račun v Trgovini

4. Od strank zahtevamo podatke, potrebne za izvedbo oddanih naročil. Vse nujne podatke smo na obrazcu za nakupovanje označili kot obvezne. Brez navedbe obveznih podatkov ne bomo mogli izvesti vašega naročila in izstaviti računa.

5. Oddaja naročila v Trgovini poteka v skladu s spodaj opisanim postopkom:

a) izbrane Izdelke je treba dodati v »košarico«, pri tem je treba izbrati ustrezno velikost, količino in barvo Izdelkov. Nato je treba odpreti »košarico« in ravnati v skladu z nadaljnjimi navodili na spletni strani Trgovine;

b) vsebino svoje »košarice« lahko spreminjate z odstranjevanjem prej dodatnih Izdelkov ali z dodajanjem novih Izdelkov ter s spremembo podatkov vse do trenutka, ko kliknete gumb »Kupim in plačam«;

c) klik na gumb " Kupim in plačam" pomeni, da ste nam dali ponudbo za nakup blaga, ki ste ga izbrali, pod pogoji, opisanimi v Pravilniku, in če izberete način plačila Google Pay/Apple Pay, za oddajo ponudbe potrebno plačilo.

6. Po predložitvi ponudbe za nakup Izdelkov v Trgovini prejmete  e-sporočilo z osnovnimi podatki o oddanem naročilu, vključno s količino naročenih Izdelkov, ceno in stroški dostave, izbranim načinom dostave in načinom plačila, predvidenim časom izvedbe naročila, vašimi podatki in podatki Trgovine. Sporočilo vsebuje tudi informacije o načinu vlaganja reklamacij in pravilih za odstop od prodajne pogodbe. To e-sporočilo pomeni potrdilo, da je Trgovina prejela vaše naročilo.

7. Po preveritvi vašega naročila vam bomo poslali še eno e-sporočilo, v katerem potrdimo izvedbo oddanega naročila (»Potrdilo o izvedbi naročila in odpremi pošiljke«) ali odklonimo sprejem vaše ponudbe za nakup Izdelkov iz Trgovine in navedemo razlog odklonitve.

8. Ko stranka prejme Potrdilo o izvedbi naročila in odpremi pošiljke, pride do sklenitve prodajne pogodbe za Izdelke, ki jih je Stranka izbrala, v skladu s pravili, določenimi v oddanem naročilu in Pravilniku.

9. Dokler ne prejmete Potrdila o izvedbi naročila in odpremi pošiljke, lahko oddano naročilo prekličete tako, da kontaktirate naš Oddelek za podporo strankam. Če se odločite oddano naročilo preklicati, vam bomo v vsakem primeru poslali e-sporočilo s potrdilom o preklicu naročila.

10. Če izberete plačilo preko spleta, bo vaše naročilo preklicano:

a) če so kontaktni podatki v tolikšni meri nenatančni, da onemogočajo dostavo ali da stopimo v stik z vami zaradi potrditve podatkov,

b) Vaše plačilo za naročilo ne bo prejeto v roku, ki ga je določila trgovina tukaj: https://answear.si/a/nacini-placila.

11. Po sklenitvi prodajne pogodbe boste prejeli e-sporočilo s priloženim e-računom.

 

IV DOSTAVA IN PREVZEM IZDELKOV

1. Izdelke, kupljene v Trgovini, vam bomo dostavili na naslov v Republiki Sloveniji, ki ga navedete ob naročanju.

2. Običajno naročila izvedemo v roku do dveh delovnih dni, odvisno od izbranega načina dostave Izdelkov. Pri dostavi vašega naročila lahko pride do zamude v obdobjih povečanega nakupovanja, kot so npr. obdobja pred prazniki. Si pa prizadevamo, da vam bodo kupljeni Izdelki dostavljeni najkasneje v 7 dnevih od dne, ko prejmete Potrdilo o izvedbi naročila in odpremi pošiljke. V primeru, da izberete plačilo preko spleta, lahko izvedbo vašega naročila odložimo, dokler Družba ne knjiži plačila Izdelkov. V vsakem primeru mora biti dobava opravljena v 30  dneh po sklenitvi prodajne pogodbe. Če se kupec odloči za elektronsko plačilo (prek PayU S.A.), se lahko odprema naročila odloži, dokler ni nakazan znesek prodajne cene (in morebitni stroški dostave).

3. Izdelki bodo dostavljeni na enega od spodaj navedenih načinov:

a) po kurirski službi na naslov v Sloveniji, ki ga navedete,

b) na prevzemno mesto (npr. na prevzemno mesto kurirske službe ali drugega partnerja Answear) s seznama možnosti, ki jih nudi Answear. Podrobne informacije o kurirskih službah in prevzemnih  mestih so na voljo tukaj https://answear.si/a/dostava-in-stroski-dostave


4. Stroške dostave naročenih Izdelkov nosi stranka, razen če je vrednost naročenih Izdelkov višja od praga, določenega za brezplačno pošiljko. V slednjem primeru stroške dostave nosi Družba. Informacija o tem je navedena na spletni strani s povzetkom, ki se prikaže pred oddajo naročila. Podrobni aktualni podatki o stroških dostave in višini praga, določenega za brezplačno pošiljko, so na voljo na spletni strani https://answear.si/a/dostava-in-stroski-dostave


5. Pošiljki, ki jo prejmete, bo priložen blagajniški račun ali račun z obračunanim DDV (v skladu z vašo izbiro ob naročanju) ter obrazec za vračilo Izdelkov, če se odločite odstopiti od sklenjene prodajne pogodbe.
 

V CENE IN NAČINI PLAČILA

1. Cene Izdelkov so v Trgovini navedene v evrih in vključujejo DDV.

2. Naročilo lahko plačate na enega od spodaj navedenih načinov:

a) »plačilo ob prevzemu«: v takšnem primeru plačate kurirju na kraju dostave. Ta način lahko izberete, če vrednost vašega naročila ne presega 2.000 evrov,

b) »plačilo preko spleta«: plačilo pred dostavo z bančnim nakazilom, ali kartico preko našega ponudnika elektronskih plačil.

3. Če izberete spletno plačilo, morajo biti sredstva na vaš Answear.si račun nakazana v roku, ki ga določi trgovina tukaj: https://answear.si/a/nacini-placila, sicer bo naročilo preklicano. Seveda lahko ponovno naročite tako, da izberete drug način plačila ali pravočasno opravite spletno plačilo.

4. Podrobnosti o posameznih načinih plačila so na voljo v zavihku Načini plačila: https://answear.si/a/nacini-placila v nogi Trgovine.

5. Answear lahko spreminja cene v Trgovini, spreminja ponudbo Trgovine, uvaja akcije in druga znižanja cen, pri čemer tovrstne spremembe ne vplivajo na že sklenjene prodajne pogodbe in pravice strank, ki izkoristijo ugodnosti posamezne akcije.

 

VI REKLAMACIJE IZDELKOV

1. V Trgovini prodajamo izključno nove in originalne Izdelke. Answear.si odgovarja za fizične in pravne napaka Izdelkov v skladu z ustreznimi predpisi.

2. Če menite, da ima Izdelek, ki ste ga kupili, napake, lahko vložite reklamacijo v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi in določbami Pravilnika.

3. Reklamacijo lahko vložite na naslednji način:

a) kupljeni Izdelek nam pošljete nazaj s pisnim opisom napake. Za to lahko uporabite obrazec za reklamacijo, ki je na voljo za prenos na spletni strani Trgovine, čeprav uporaba obrazca ni obvezna,

b) reklamacijo nam pošljete s priporočenim pismom ali na drug način na naslov: Spletna trgovina 

Answear.si
GLS Slovenia HUB
Cesta v Prod 84
1129 Ljubljana
s pripisom "ANSWEAR.si - REKLAMACIJA"

 

c) informacijo o rešitvi vaše reklamacije boste prejeli v roku 8 dni od dne, ko prejmemo reklamirano blago.  

4. Ob vložitvi reklamacije imate pravico:

a) vložiti izjavo o znižanju cene (z navedbo končnega zneska) ali o odstopu od pogodbe, če je napaka bistvena. V takšnem primeru vam lahko reklamirani Izdelek brez odlašanja in brez nepotrebnih nevšečnosti zamenjamo z novim ali odpravimo napako in tako rešimo vašo reklamacijo. Cena se v tem primeru ne spremeni,

b) zahtevati zamenjavo Izdelka z Izdelkom brez napak ali odpravo napake. Tudi v tem primeru vam lahko Izdelek z napako brez odlašanja in brez nepotrebnih nevšečnosti zamenjamo z novim (v primeru zahteve za zamenjavo) ali popravimo (v primeru zahteve za popravilo).

5. V primeru, da reklamacije ne upoštevamo, vam bomo Izdelek poslali nazaj skupaj z mnenjem o neutemeljenosti reklamacije.

6. Ob prevzemu pošiljke preverite, ali ni poškodovana. V primeru da ugotovite, da je pošiljka Izdelkov poškodovana, od prevoznika ali vročitelja na prevzemnem mestu zahtevajte sestavo zapisnika o poškodovani pošiljki ali poškodbe prijavite v skladu z navodili, prikazanimi na paketomatu.

7. Zunajsodni mehanizmi reševanja sporov:

a) Če Izdelke kupite kot potrošnik, imate pravico kot zunajsodni mehanizem reševanja sporov uporabiti tudi interaktivno platformo ODR (Online Dispute Resolution) v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES, nadaljevanju imenovano »Uredba o ODR«.

b) Platforma ODR je interaktivno orodje, preko katerega lahko potrošniki iz Evropske unije vložijo pritožbo. Povezava za platformo ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

V skladu s 1. členom Uredbe o ODR je namen platforme ODR zagotoviti potrošnikom orodje, ki olajša neodvisno, nepristransko, pregledno, učinkovito, hitro in pravično izvensodno spletno reševanje sporov med potrošniki in trgovci na območju Evropske unije.

c) Naslov e-pošte Spletne trgovine za stik s Strankami je: [email protected]. .

 

VII VRAČILO IZDELKOV – ODSTOP OD PRODAJNE POGODBE

1. V primeru, da blago kupujete kot potrošnik, lahko od sklenjene prodajne pogodbe odstopite brez navedbe razloga pod spodaj navedenimi pogoji. V zvezi s pogodbami, sklenjenimi na daljavo, ne morete odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo v primeru:

a. prodaje zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega embalaža je bila po dostavi odprta;

b. prodaje zapečatenih zvočnih posnetkov ali zapečatenih vizualnih posnetkov ali zapečatene računalniške programske opreme, katerih embalaža je bila odprta po dostavi;

c. prodaje časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb.

2. Od prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine lahko odstopite v 30 dneh od prejema Izdelkov.

3. Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavite na naslednji način:

a) pisno nas obvestite o svoji odločitvi, da odstopate od pogodbe (izjave je treba poslati na naslov Spletna trgovina Answear GLS Slovenia, HUB, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana), ali

b) uporabite obrazec za odstop, ki je na voljo na straneh Trgovine in je priložen pošiljki. Uporaba obrazca ni obvezna, dovolj je, da od vas prejmemo nedvoumno obvestilo, da ste se odločili odstopiti od prodajne pogodbe za določene Izdelke. Če uporabite obrazec, ga lahko pošljete v papirni obliki na v točki a) zgoraj navedeni naslov ali ga priložite pošiljki z Izdelki, ki jih vračate, ali pošljete skeniranega na naslov e-pošte: [email protected]

c) Če izjavo o odstopu od prodajne pogodbe pošljete na naslov e-pošte Trgovine, bomo prejem takšne izjave nemudoma potrdili v povratnem sporočilu, ki ga pošljemo na vaš naslov e-pošte.

d) Odstop od pogodbe je podan v predpisanem roku, če pred njegovim potekom pošiljko oddate na pošti ali nam pošljete e-sporočilo z izjavo o odstopu.

e) Izdelke, v zvezi s katerimi odstopate od pogodbe, pošljite na naslov: 

Answear.si
GLS Slovenia HUB
Cesta v Prod 84
1129 Ljubljana
s pripisom "ANSWEAR.si - VRAČILO"

 

4. Če odstopite od prodajne pogodbe za Izdelke:

a) nosite stroške povratne pošiljke Izdelkov, na katere se nanaša odstop,

b) nemudoma vam bomo vrnili plačila, ki smo od vas prejeli, najkasneje pa v roku 14 dni od dne prejema vaše izjave o odstopu. Vrnili vam bomo tudi stroške dostave, če vrnete vse Izdelke, ki ste jih kupili v sklopu enega naročila. Vračilo vaših plačil lahko odložimo do časa, ko od vas prejmemo vrnjeno blago ali potrdilo o povratni pošiljki blaga, kar od tega nastopi prej,

c) vračilo bomo izvedli na isti način, kot ste ga uporabili za plačilo, razen če podate zahtevo za vračilo na drug način (npr. vračilo na bančni račun namesto v gotovini v primeru plačila ob prevzemu). V nobenem primeru ne nosite nobenih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom plačanih zneskov.

5. Če ste Izdelke uporabljali na drug način, kot je potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti kupljenih Izdelkov, odgovarjate za zmanjšanje vrednosti Izdelkov in s tem pristanete na nižji znesek vrnjene kupnine.

6. Če vrednost vašega nakupa presega znesek, določen za brezplačno dostavo (ob upoštevanju izkoriščenih popustov in akcij), lahko ob odstopu od pogodbe izkoristite možnost brezplačnega vračila. Za ta namen odprete zavihek »VRAČILA« na svojem računu v Trgovini in ravnate v skladu s postopkom, ki je opisan.

7. Uporaba možnosti brezplačnega vračila ni obvezna, od prodajne pogodbe za Izdelke lahko odstopite v roku 30 dni od njihovega prejema in Izdelke lahko vrnete na lastne stroške.

 

VIII INFORMACIJE O ELEKTRONSKO OPRAVLJENIH STORITVAH

1. Answear preko Trgovine strankam nudi naslednje elektronsko opravljene storitve:

a) omogočanje sklepanja prodajnih pogodb preko spleta za Izdelke iz Trgovine v skladu s Pravilnikom,

b) omogočanje ustvarjanje strankinega računa v Trgovini in uporabe njegovih funkcionalnosti ter udeležbe v programu za zveste stranke Answear Club v skladu s pravili, določenimi v točki X spodaj.

c) da vam omogočimo brskanje po vsebini Trgovine.

2. Pravico imate odstopiti od sklenjenih prodajnih pogodb za Izdelke iz Trgovine v skladu s pravili, določenimi s predpisi in s Pravilnikom.

3. V primeru storitve vodenja računa v Trgovini in omogočanja udeležbe v programu za zveste stranke Answear.Club imate pravico od njih odstopiti v roku 30 dni od dne registracije računa. Ne glede na to imate tudi pravico v vsakem trenutku zahtevati zaprtje vašega računa v Trgovini. Obe pravici lahko uveljavite tako, da nam obvestilo o svoji odločitvi pošljete po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali v papirni obliki na naslov: Spletna trgovina Answear GLS Slovenia, HUB, Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana. Odstop od pogodbe za vodenje računa v Trgovini pomeni tudi odstop od udeležbe v programu Answear.Club in obratno.

4. Za uporabo funkcionalnosti Trgovine potrebujete:

a) dostop do omrežja Internet,

b) tipičen spletni brskalnik, kot so npr. Chrome, Opera, FireFox in podobno,

c) račun elektronske pošte.

5. Reklamacije v zvezi s storitvami, ki jih nudi Answear.com, lahko vložite tako, da pošljete e-sporočilo na naslov Oddelka za podporo strankam [email protected], ali ga pokličete po telefonu. Ob vložitvi reklamacije je treba opisati, na kaj se nanaša in kakšno rešitev pričakujete. Vašo prijavo bomo obravnavali v najkrajšem možnem času. V vsakem primeru odgovor prejmete najkasneje v 14 dni od prijave reklamacije.  

 

IX PROGRAM ZA ZVESTE STRANKE ANSWEAR.CLUB 

1. Po tem, ko v Trgovini registrirate račun, lahko uporabite točkovno premijo v okviru programa za zveste stranke ANSWEAR.CLUB (»Klub«), ki ga vodi Answear. Kot udeleženec Kluba dobite premijo v višini 10% vrednosti svojih nakupov (»Premija«).

2. Premija ni zamenljiva za gotovino in se lahko uporabi izključno za nakupe v Trgovini. Premija se obračuna od vrednosti opravljenih nakupov in se zaokroži navzgor na cel evro.

3. Premija se lahko uporabi za nakup znižanih in neznižanih Izdelkov v Trgovini, in sicer v obliki popusta, za katerega se zniža nakupna cena, s pridržkom, da celoten popust ne more pomeniti znižanja cene Izdelka za več kot 50% njegove prvotne cene, to je cene, po kateri se je Izdelek prodajal prvega dne. Največji popust ob uporabi Premije se izračuna po spodnji enačbi:

R = CA – 50%*CP

kjer:

R pomeni največji popust, ki ga je možno dobiti v zameno za Premijo

CA pomeni trenutno ceno Izdelka

CP pomeni prvotno ceno Izdelka

4. V primeru, da je višina Premije na vašem računu večja od razlike med ceno Izdelkov, ki jih kupite, in 50% prvotne cene teh Izdelkov, bo presežek ostal na vašem računu za poznejšo uporabo. V primeru, da je višina Premije na vašem računu enaka ali manjša od razlike med ceno Izdelkov, ki jih kupite, in njihovo prvotno ceno, pa lahko izkoristite celotno zbrano Premijo.

5. 50% vrednosti Izdelkov po prvotni ceni se izračuna kot zmnožek 50% in cene Izdelkov pred popusti ter se zaokroži navzgor na cel evro.

6. V primeru, da se premija izkoristi ob nakupu več Izdelkov v Trgovini, se  cena  posameznih Izdelkov iz »Košarice« zniža v skladu s spodnjo enačbo:

r = (CP/∑CP)*∑R   kjer:

pomeni višino popusta od določene postavke računa;

CP pomeni prvotno ceno določene postavke računa;

∑CP pomeni seštevek prvotnih cen vseh postavk računa

∑R pomeni seštevek največjih popustov, ki jih je možno izkoristiti za posamezne postavke naročila v skladu s pravili, določenimi v 3. točki zgoraj.

7. Premijo, obračunano od določene transakcije, lahko izkoristite najprej po poteku 30 dni od dne nakupa.

8. Premijo iz določene transakcije lahko izkoristite najkasneje v roku 100 dni od dne nakupa.

9. Vse informacije o trenutni višini svoje Premije lahko najdete na svojem računu v Trgovini.

10. Če želite Premijo izkoristiti za nakupe v Trgovini, se prijavite v svoj račun in v košarici označite možnost »Želim izkoristiti sredstva Answear Club«. Prikaže se največja možna višina Premije, ki jo je možno izkoristiti za to košarico. Potrditev s klikom na gumb »Uporabi« povzroči znižanje cene Izdelkov, ki jih kupite.

11. Ne pozabite, da je treba Premijo izkoristiti v skladu s Pravilnikom, v nasprotnem primeru imamo  pravico razveljaviti del obračunane Premije ali celotno Premijo, o čemer vas obvestimo po elektronski pošti.

12. Če nam vrnete Izdelek, za katerega nakup ste izkoristili sredstva iz Premije za znižanje cene (ne glede na to, ali gre za odstop od prodajne pogodbe ali reklamacijo), bomo na vaš račun v Trgovini vrnili vrednost Premije, ki ste jo izkoristili ob nakupu teh Izdelkov.

13. Če nam (npr. zaradi odstopa od prodajne pogodbe) vrnete Izdelke, za nakup katerih ste prejeli Premijo, bo Premija, ki ste jo pridobili iz naslova takšne transakcije, razveljavljena.

14. Koristi od udeležbe v Klubu niso združljive z drugimi akcijami, razen tistih, za katere smo izrecno določili možnost združitve obeh akcij.

15. Občasno prirejamo dodatne akcije za člane Kluba (npr. pomnožitev števila točk, dodatno darilo ob nakupu itn.). Podrobnosti občasnih akcij bodo objavljene na spletni strani Trgovine in v obvestilih o akcijah, ki jih pošljemo neposredno vsem ali izbranim članom Kluba. Članom Kluba lahko podelimo dodaten popust (npr. ob rojstnem dnevu) na nakupe v Trgovini pod pogoji, ki jih po lastni presoji določi Answear.

16. Answear lahko v vsakem času prekine ali zaključi delovanje Kluba, kar ne bo vplivalo na možnost uporabe že zbrane Premije, ki jo boste lahko izkoristili v skladu s Pravilnikom, nove točke pa se v takšnem primeru ne bodo več podeljevale.

17. Če menite, da je naša dejavnost v zvezi z vodenjem Kluba neskladna s tem Pravilnikom ali s predpisi, lahko v zvezi s tem vložite reklamacijo. Reklamacijo lahko pošljete po pošti, kurirski službi, vložite osebno na sedežu lastnika Trgovine, pošljete po elektronski pošti na naslov [email protected] ali vložite preko obrazca za stik, ki je na voljo na naslovu https://answear.si/moj-racun/kontakt

18. Udeležba v Klubu se ne sme uporabljati za komercialne namene, niti za katera koli druga dejanja, ki lahko povzročijo škodo Answear ali kršijo dobro ime ali ugled Trgovine. Udeležbe v Klubu ne smete uporabljati za pridobitne namene, za namene, ki niso skladni z dobrimi običaji, niti za nobene druge namene, razen tistih, ki so določeni v Pravilniku. V zvezi z udeležbo v Klubu zlasti ne smete opravljati naslednjih dejanj:

a) nakupovati v Trgovini v imenu in za račun tretje osebe ob uporabi Premije ali katerega koli drugega popusta, ki je bil podeljen osebno vam.

b) Izdelkov, kupljenih v Trgovini ob uporabi Premije ali drugega dodatnega popusta, ki je bil podeljen osebno vam, prodajati naprej ali opravljati podobne komercialne dejavnosti,

c) omogočati dostopa do svojega računa v Trgovini drugim osebam z namenom, da izkoristijo Premijo ali drug popust, ki je bil podeljen osebno vam.

19. Če kršite pravila udeležbe v Klubu, določena v Pravilniku, zlasti tista, navedena v točki 18 zgoraj, vas ima Answear pravico izključiti iz Kluba ali preklicati premije ali popuste, ki so vam bili podeljeni.

 

X KONČNE DOLOČBE

1. Pred sklenitvijo prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine preberite Pravilnik in potrdite, da soglašate z njegovo vsebino. Ob vsakem naročilu vam omogočimo branje Pravilnika. Če ste v Trgovini ustvarili uporabniški račun, vas bomo o spremembah Pravilnika obvestili po elektronski pošti. Če z načrtovanimi spremembami ne boste soglašali, boste lahko v vsakem času zahtevali izbris vašega računa v Trgovini.

2. Za prodajo Izdelkov v Trgovini uporabljamo slovensko pravo.

3. V zadevah, ki niso urejene v Pravilniku, uporabljamo ustrezne predpise slovenskega prava.

4. Pravilnik lahko spremenimo v primerih, kot so:

a) spremembe zakonodaje ali njene razlage s strani ustreznih organov ali zaradi odločb sodišč ter pojasnil, razlag in smernic ustreznih državnih organov, če so te relevantne za določbe Pravilnika,

b) spremembe načina opravljanja storitev, za katere velja Pravilnik, npr. zaradi tehničnih, tehnoloških, varnostnih razlogov, potrebe po izpopolnjevanju delovanja Trgovine ali izboljšanja kakovosti storitev, ki jih nudimo,

c) spremembe obsega ali načina opravljanja storitev na podlagi Pravilnika z uvedbo novih možnosti ali storitev ali s spremembo ali ukinitvijo dosedanjih možnosti ali storitev,

d) spremembe načinov plačila ali pošiljanja,

e) potreba po uredniških popravkih.

5. Spremembe Pravilnika se uporabljajo za prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine, sklenjene potem, ko spremembe začnejo veljati.

 

Objavljeno 22.04.2024

Pravilnik PDF