Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI SERVISA ANSWEAR.SI

 

1.    DEFINICIJE

1.1.    Upravljavec ali Answear - Answear.com Spółka Akcyjna s sedežem v Krakovu (31-564), Aleja Pokoju 18, Kraków, Poljska – družba, vpisana v register podjetnikov poljskega Državnega sodnega registra (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) s strani Enajstega – gospodarskega oddelka Okrajnega sodišče za Krakov-Center v Krakovu (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy) pod številko KRS 0000816066, z davčno številko (NIP): 6793080390, stat. številko gospodarskega subjekta (REGON): 122515020.

1.2.    Osebni podatki – podatki o fizični osebi, ki je identificirana ali jo je možno identificirati z enim ali več specifičnimi dejavniki, opredeljujočimi fizično, fiziološko, genetsko, psihično, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, vključno z IP-jem naprave, podatki o lokaciji, internetnim identifikatorjem in informacijami, ki so zbrani s piškotki in drugimi podobnimi tehnologijami.

1.3.    Politika - ta Politika zasebnosti, ki vsebuje informacije o obdelavi Osebnih podatkov ter uporabi piškotkov in podobnih tehnologij sledenja v okviru Servisa.

1.4.    GDPR - Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

1.5.    Servis – spletni servis, ki ga upravlja Upravljalec na domeni https://answear.si/ in je na voljo prek spletnih brskalnikov in mobilne aplikacije "Answear - fashion store".

1.6.    Trgovina - spletna trgovina Answear, ki je na voljo prek Servisa in prek katere Answear izvaja prodajo blaga na daljavo.

1.7.    Uporabnik - vsaka fizična oseba, ki obišče Servis ali uporabi eno ali več storitev ali funkcionalnosti, opisanih v Politiki.

1.8.    Naprava - pomeni elektronsko napravo, prek katere si Uporabnik omogoči dostop do Servisa.

 

2.    SPLOŠNE INFORMACIJE

2.1.    V zvezi z vašo uporabo Servisa zbiramo podatke, potrebne za zagotavljanje nudenih storitev, ter podatke o vaši aktivnosti v Servisu. V zvezi s tem smo upravljavec vaših Osebnih podatkov in pripisujemo velik pomen njihovi ustrezni zaščiti. Skrbimo za to, da so naši postopki obdelave podatkov v skladu z ustreznimi predpisi, zlasti z GDPR. Naš cilj je, da pridobite popolne informacije o naši obdelavi vaših Osebnih podatkov ter pridobite orodja, ki  vam omogočajo uveljavljanje vaših pravic. Spodaj podajamo informacije o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke.

2.2.    Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s predpisi, pri čemer skrbimo za to, da so podatki vedno ažurni in pravilni. V zvezi s tem vas tudi lahko občasno spomnimo na to, da nam pomagate podatke posodobiti, kar storimo z ustreznim sporočilom, poslanim na e-poštni naslov, ki ste ga za ta namen navedli, ali z objavo ustreznega sporočila, ki se vam prikaże v spletnem Servisu, ko vstopite vanj po prijavi v svoj račun.

 

3.    KAKO LAHKO KONTAKTIRAM INŠPEKTORJA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV?

3.1.    Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših Osebnih podatkov, ali želite uveljavljati svoje pravice, pišite neposredno našemu inšpektorju za varstvo podatkov na e-poštni naslov: [email protected] ali na naslov našega sedeža (Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov, Poljska), lahko pa tudi uporabite kontaktni obrazec. Naš inšpektor za varstvo podatkov je g. Natalia Zawadzka.

 

4.    KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

4.1.    Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas z namenom  pravilnega izvajanja naših storitev in nemotenega delovanja našega Servisa. Svoje podatke nam posredujete predvsem preko za to namenjenih formularjev, ki jih izpolnite ob nakupih v naši Trgovini skladno s Pravilnikom Trgovine, ko se pridružite programu zvestobe Answear Club, ko se naročite na naše novice ali nas kontaktirate, na primer preko kontaktnega obrazca. Vaše podatke prejmemo tudi, ko uporabljate druge storitve, ki so na voljo na Servisu, na primer ko si ogledujete izdelke, ki so na voljo v Trgovini.

 

5.    ALI JE POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV OBVEZNO?

5.1.    Sami odločate o tem, ali nam boste in katere osebne podatke nam boste posredovali – posredovanje Osebnih podatkov ni obvezno. V nekaterih primerih je posredovanje Osebnih podatkov nujno potrebno, da bi lahko pravilno izvedli storitve, ki jih nudimo, poleg tega je posredovanje potrebnih podatkov pogoj za sklenitev in izvajanje pogodbe, kar vse je podrobno opisano spodaj.

 

6. KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

UPORABA SERVISA

6.1.    Ko uporabljate Servis in niste registrirani Uporabnik (tj. nimate računa v Servisu), vaše osebne podatke (vključno z IP naslovom ali drugimi identifikatorji in informacijami, zbranimi s piškotki ali drugimi podobnimi tehnologijami) obdelujemo:

6.1.1.      z namenom zagotavljanja elektronskih storitev omogočanja dostopa do vsebin, zbranih na Servisu – v tem primeru je pravna podlaga za obdelavo nujnost obdelave kot pogoj realizacije pogodbe (6. člen, 1(b) odstavek GDPR);

6.1.2.      za analitične in statistične namene – v tem primeru je pravna podlaga za obdelavo zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f)  odstavek GDPR), utemeljen z izvajanjem analiz aktivnosti Uporabnikov, pa tudi njihovih preferenc, z namenom izboljšanja funkcionalnosti, ki jih koristijo, ter kakovosti storitev, ki se zanje izvajajo;

6.1.3.      z namenom morebitnega ugotavljanja in uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z varstvom njegovih pravic in gospodarskih interesov;

6.1.4.      z namenom trženja Upravljavca in drugih subjektov, predvsem v zvezi s prikazovanjem vedenjskih oglasov - pravila obdelave Osebnih podatkov za namene trženja so opisana v razdelku TRŽENJE.

6.2.    Vaša aktivnost na Servisu, vključno z vašimi Osebnimi podatki, se beleži v sistemskih dnevnikih (kar omogoča poseben računalniški program, ki se uporablja za hranjenje kronološkega zapisa, ki vsebuje informacije o dogodkih in aktivnostih, povezanih z informacijskim sistemom, ki ga uporabljamo za zagotavljanje naših storitev). V dnevnikih zbrani podatki se obdelujejo predvsem za namene, povezane z izvajanjem storitev. Obdelujemo jih tudi z nameni tehnične in administrativne narave, v zvezi s potrebo zagotavljanja varnosti informacijskega sistema in upravljanja tega sistema ter za analitične in statistične namene – v teh primerih je pravna podlaga za obdelavo zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR).

REGISTRACIJA IN UPRAVLJANJE RAČUNA

6.3.    Osebe, ki se želijo registrirati na Servisu, prosimo, da zagotovijo podatke, potrebne za odprtje in upravljanje računa. Z namenom  lažjega upravljanja računa lahko posredujete dodatne podatke s hkratno privolitve, da jih lahko obdelujemo. Takšne podatke je mogoče kadar koli izbrisati. Za odpiranje  in upravljanje računa je potrebno dati podatke, ki so označeni kot obvezni. Če teh podatkov ne daste, odprtje računa ni možno. Poleg teh lahko posredujete tudi druge podatke.

6.4.    Vaši Osebni podatki se obdelujejo:

6.4.1.      za zagotavljanje storitev v zvezi z vodenjem in upravljanjem računa na Servisu - pravna podlaga za obdelavo je nujnost obdelave, ki omogoča realizacijo pogodbe (6. člen, 1(b) odstavek GDPR), za dodatne ne nujno potrebne podatke pa je pravna podlaga za obdelavo privolitev (6. člen, 1(a) odstavek GDPR);

6.4.2.      za analitične in statistične namene - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z izvajanjem analiz aktivnosti Uporabnikov, pa tudi njihovih preferenc z namenom izboljšanja funkcionalnosti, ki jih Uporabniki koristijo, ter kakovosti storitev, ki se zanje izvajajo;

6.4.3.      z namenom morebitnega ugotavljanja in uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z varstvom njegovih pravic in gospodarskih interesov;

6.4.4.      z namenom trženja Upravljavca in drugih subjektov - pravila obdelave Osebnih podatkov za namene trženja so opisana v razdelku TRŽENJE.

6.5.    V svoj račun na Servisu se lahko prijavite tudi prek družbenega omrežja Facebook. V tem primeru bo Servis z vašega računa v tem družbenem omrežju prenesel samo podatke, potrebne za registracijo in upravljanje računa. Podatki, do katerih bomo pridobili dostop, bodo navedeni v sporočilu, prikazanem skupaj z vprašanjem, ali želite nadaljevati s prijavo v račun. Nadaljevanje s prijavo v račun bo pomenilo hkraten prenos navedenih podatkov na naš Servis. Facebook si bo zapomnil vašo izbiro in v primeru ponovne prijave prek tega portala to sporočilo ne bo več prikazano. Podrobne informacije o obsegu in namenih obdelave podatkov s strani portala ter predstavitev s tem povezanih pravic ter možnosti konfiguracije, ki omogočajo zaščito zasebnosti, so na voljo v politiki zasebnosti Facebook-a.

6.5.1.     Za prijavo v račun lahko uporabite svoj AppleID. V tem primeru bo naše spletno mesto iz vašega računa Apple pridobilo le podatke, ki so potrebni za registracijo ali servisiranje računa. Vaši podatki, pridobljeni za dostop, bodo navedeni v sporočilu prikazanem v zahtevi za nadaljevanje prijave. V kolikor se strinjate z nadaljevanjem, bodo navedeni podatki preneseni na našo spletno stran. Podrobne informacije o obsegu in namenu obdelave podatkov s strani družbe Apple Inc. ter s tem povezane pravice in možnosti konfiguracije, ki omogočajo zaščito zasebnosti, so opisane v pravilniku o zasebnosti družbe Apple.

6.5.2.     V svoj račun na spletnem mestu se lahko prijavite tudi prek Google računa. V tem primeru bo naša storitev iz vašega Google računa pridobila potrebne podatke za prijavo in upravljanje računa. Obseg vaših osebnih podatkov, ki jih bomo pridobili, bo naveden v obvestilu, prikazanem v zahtevi za nadaljevanje prijave. Nadaljevanje postopka prijave bo obravnavano kot potrditev pošiljanja vaših podatkov naši storitvi. Google si bo zapomnil vašo izbiro, zato v primeru naslednjega postopka prijave z uporabo tega kanala ne boste videli drugega obvestila. Podrobne informacije o obsegu in namenih obdelave podatkov s strani naše storitve, s tem povezanih pravicah in možnostih konfiguracije, ki omogočajo zaščito osebnih podatkov, so opisane v Googlovi politiki zasebnosti.

6.6.    Če želi Uporabnik na Servisu objaviti kakršne koli Osebne podatke drugih oseb (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov), lahko to stori le pod pogojem, da s tem ne krši pravnih predpisov in ne krši pravic teh oseb.

ODDAJANJE NAROČIL

6.7.    Vaša oddaja naročila blaga ali storitve, ki jih nudimo, je povezana z obdelavo vaših Osebnih podatkov. Omogočanje dostopa do podatkov, ki so označeni kot obvezni, je nujno potrebno za omogočanje sprejetja in realizacije naročila. Če ti podatki niso dani, naročilo ne bo izvedeno. Omogočanje dostopa do drugih podatkov ni nujno potrebno.

6.8.    Vaši Osebni podatki se obdelujejo:

6.8.1.      z namenom realizacije oddanega naročila - pravna podlaga za obdelavo je nujnost obdelave za realizacijo pogodbe (6. člen, 1(b) odstavek GDPR), za dodatne ne nujno potrebne podatke pa je pravna podlaga za obdelavo privolitev (6. člen, 1(a) odstavek GDPR);

6.8.2.      za potrebe izpolnjevanja zakonskih obveznosti, naloženih Upravljavcu, izhajajočih predvsem iz davčnih in računovodskih predpisov - pravna podlaga za obdelavo je pravna obveznost (6. člen, 1(c) odstavek GDPR);

6.8.3.      za analitične in statistične namene - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z izvajanjem analiz aktivnosti Uporabnikov, pa tudi njihovih preferenc z namenom izboljšanja funkcionalnosti, ki jih Uporabniki koristijo, ter kakovosti storitev, ki se zanje izvajajo;

6.8.4.      z namenom morebitnega ugotavljanja in uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z varstvom njegovih pravic in gospodarskih interesov;

REKLAMACIJE IN VRAČILA

6.9. Vaša prijava reklamacije ali vračilo je povezano z obdelavo vaših Osebnih podatkov. Navedba podatkov v obrazcu za reklamacijo ni obvezna, je pa potrebna za pravilno obravnavo reklamacije. Navedba podatkov v obrazcu za vračilo ni obvezna, je pa potrebna za učinkovito izvedbo odstopa od pogodbe.

6.10. Vaši Osebni podatki se obdelujejo:

6.10.1.    z namenom obravnave vložene reklamacije - pravna podlaga za obdelavo vaših Osebnih podatkov je Upravljavčeva obveznost, izhajajoča iz predpisov, ki se nanaša na jamstvo za napake na prodani stvari (6. člen, 1(c) odstavek GDPR);

6.10.2.    z namenom vračila kupljene stvari - pravna podlaga za obdelavo vaših Osebnih podatkov je Upravljavčeva obveznost, izhajajoča iz potrošniških predpisov (6. člen, 1(c) odstavek GDPR), če so podlaga za vračilo predpisi o pravici do odstopa od pogodbe, ali nujnost obdelave za izvedbo pogodbe (6. člen, 1(b)  odstavek GDPR), če je podlaga za vračilo pravilnik naše Trgovine;

6.10.3.    za potrebe izpolnjevanja drugih zakonskih obveznosti, naloženih Upravljavcu, izhajajočih predvsem iz davčnih in računovodskih predpisov - pravna podlaga za obdelavo je pravna obveznost (6. člen, 1(c) odstavek GDPR);

6.10.4.    za analitične in statistične namene - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z izvajanjem analiz aktivnosti Uporabnikov, pa tudi njihovih preferenc, z namenom izboljšanja funkcionalnosti, ki jih Uporabniki koristijo, ter kakovosti storitev, ki se zanje izvajajo;

6.10.5.    z namenom morebitnega ugotavljanja in uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen z varstvom njegovih pravic in gospodarskih interesov;

KONTAKTNI OBRAZEC

6.11. Nudimo vam možnost, da nas kontaktirate preko kontaktnega obrazca. Uporaba obrazca je pogojena s posredovanjem Osebnih podatkov, potrebnih za stik z vami in za odgovor na vaše povpraševanje. Osebne podatke, ki so označeni kot obvezni, je potrebno navesti, če želite, da bo povpraševanje sprejeto in obravnavano. Brez navedbe podatkov to ne bo mogoče. Druge podatke (npr. v vsebini povpraševanja) lahko posredujete ali ne.

6.12. Vaši Osebni podatki se obdelujejo:

6.12.1.    z namenom identificiranja in obravnave vašega povpraševanja, posredovanega z uporabo našega obrazca - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), ki temelji na potrebi rešitve prijavljene zadeve in vodenja korespondence z Upravljavcem v zvezi z njegovo gospodarsko dejavnostjo;

6.12.2.    za analitične in statistične namene - pravna podlaga za obdelavo je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), ki temelji na vodenju statistike o povpraševanjih Uporabnikov, posredovanih z uporabo Servisa, z namenom izboljšanja njegove funkcionalnosti.

GEOLOCIRANJE

6.13. Vaši Osebni podatki, vključno z informacijami o lokaciji, se obdelujejo, da vam lahko omogočamo poiskati najbližja stacionarna mesta dostave. Uporaba te funkcionalnosti je neobvezna in ni potrebna za pravilno uporabo Servisa. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je vaša privolitev (6. člen, 1(a) odstavek GDPR), izražena z dovoljenjem mobilni aplikaciji "Answear - fashion store" za uporabo storitev lociranja, ki jo izvaja vaša mobilna Naprava. Podatke o vaši lokaciji obdelujemo samo v primeru vaše privolitve. Privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da mobilni aplikaciji onemogočite uporabo storitev lociranja, ki jo izvaja vaša mobilna Naprava. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost zbiranja podatkov pred preklicem privolitve.

7.    TRŽENJE

7.1.    Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izvajanje trženjskih dejavnosti, ki imajo lahko obliko:

7.1.1.      prikazovanja trženjskih vsebin, ki ustrezajo vašim interesom (vedenjsko oglaševanje);

7.1.2.      izvajanja aktivnosti v zvezi z neposrednim trženjem blaga in storitev (pošiljanje komercialnih informacij z elektronskimi sredstvi in ​​dejavnosti teletrženja).

7.2.    Z namenom izvajanja trženjskih aktivnosti v nekaterih primerih uporabljamo profiliranje. To pomeni, da s pomočjio avtomatske obdelave podatkov vrednotimo izbrane, z vami povezane dejavnike, da analiziramo vaše vedenje ali izdelamo napoved vašega prihodnjega vedenja. To omogoča boljšo prilagoditev predstavljanih oglasnih  vsebin vašim individualnim preferencam in interesom.

VEDENJSKO OGLAŠEVANJE

7.3.    Skupaj z našimi zaupanja vrednimi partnerji obdelujemo vaše Osebne podatke, vključno z Osebnimi podatki, zbranimi z uporabo piškotkov in drugih podobnih tehnologij, za namene prikazovanja vam prilagojenih vedenjskih oglasov (tj. oglasov, prilagojenimi vašim preferencam). V tem primeru zajema obdelava Osebnih podatkov tudi profiliranje, katerega posledica je prilagojeno prikazovanje oglasnih sporočil na podlagi vaših Osebnih podatkov, ki smo jih pridobili mi in naši partnerji.

7.4.    Upravljavčev seznam njegovih zaupanja vrednih partnerjev je na voljo spodaj v razdelku „Informacije o uporabi piškotkov”, zavihek „Naši partnerji”.

NEPOSREDNO TRŽENJE

7.5.    Če v to privolite, bomo vaše podatke uporabljali za to, da nam omogočijo, da vam pošiljamo trženjinske vsebine po različnih kanalih, to je po e-pošti (v obliki glasila), s sporočili MMS/SMS-a ali po telefonu. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov s tem namenom  je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR) v zvezi z vašo privolitvijo, da se izvaja trženje nudenega blaga in storitev. Takšne aktivnosti izvajamo izključno na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete s klikom na povezavo, ki jo vključena v vsakem elektronskem sporočilu s komercialnimi informacijami, tako, da nam pošljete ustrezno sporočilo na e-poštni naslov: [email protected], ali z uporabo kontaktnega obrazca. Preklic privolitve ne vpliva na pravilnost obdelave podatkov v obdobju do preklica.

7.6.    Neposredno trženje lahko izvajamo tudi s pošiljanjem informacji tradicionalno poštno na poštni naslov, ki ste ga navedli. Pravna podlaga obdelave vaših podatkov je v tem primeru zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen s trženjem nudenega blaga in storitev. Obdelavi vaših podatkov v ta namen lahko kadar koli nasprotujete. Svoje nasprotovanje lahko izrazite tako, da nam pošljete ustrezno sporočilo na e-poštni naslov: [email protected] ali z uporabo kontaktnega obrazca.

OBVESTILA TIPA PUSH

7.7.    Če izrazite ločeno privolitev, da prejemate obvestila tipa push, lahko prejemate obvestila v obliki sporočil, prikazanih na vaši mobilni Napravi in ​​v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. Sporočila vsebujejo  trženjske vsebine, povezane z našimi ponudbami, storitvami in promocijami. Pravna podlaga za obdelavo vaših Osebnih podatkov v ta namen je zakoniti interes Upravljavca (6. člen, 1(f) odstavek GDPR), utemeljen s trženjem blaga in storitev, nudenih v zvezi z vašo privolitvijo, da prejemate obvestila tipa push. Svojo privolitev v prejemanje obvestil tipa push lahko kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na pravilnost obdelave podatkov v obdobju do preklica. Preklic privolitve lahko izvedete s spremembo nastavitev v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate, ali v vaši mobilni Napravi.

GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

7.8.    Trženje izdelkov in storitev, ki jih nudimo, se lahko izvaja z uporabo orodja Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match je orodje, ki omogoča Upravljavcu naložiti zgoščeno bazo e-poštnih naslovov (zgoščen seznam strank) v Googlova orodja z namenom preveritve, ali so bili za Googlove storitve (npr. YouTube, Gmail, drugo) ustvarjeni uporabniški računi z uporabo istih e-poštnih naslovov. V primeru potrditve enakosti e-poštnih naslovov se lahko uporabnikom Googlovih storitev po prijavi v račun prikažejo Upravljavčevi oglasi. Informacije o prikazovanju oglasov po zgoščenem  seznamu strank najdete na povezavi: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

7.9.    Da bi povečali natančnost merjenja učinkovitosti naših trženjskih dejavnosti z uporabo zgoraj opisane storitve Google Ads Customer Match, bomo uporabljali tudi orodje, ki ga zagotavlja Google v obliki tako imenovane "izboljšane konverzije". To orodje upravljavcu omogoča, da poveča natančnost merjenja konverzije (tj. nakupa izdelka na spletnem mestu trgovine zaradi preusmeritve z drugega spletnega mesta). Za njegovo uporabo podatke o konverziji s spletnega mesta Trgovine naložimo v šifrirani obliki (vključno s podatki v obsegu e-poštnih naslovov) na način, ki zagotavlja zaščito zasebnosti, tj. z enosmernim šifrirnim algoritmom. Informacije o razširjenih pretvorbah so na voljo na povezavi: O izboljšanih konverzijah - Google Ads - Pomoč.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

7.10.    Trženje izdelkov in storitev, ki jih nudimo, lahko izvajamo z uporabo orodja Facebook Custom Audience (nestandardne skupine prejemnikov). Facebook Custom Audience je orodje, ki Upravljavcu omogoča naložiti zgoščeno bazo e-poštnih naslovov v orodja Facebook v cilju preveritve, ali so bili za uporabo platforme Facebook ustvarjeni uporabniški računi z istimi e-poštnimi naslovi. V primeru potrditve enakosti e-poštnih naslovov se lahko takim uporabnikom platforme Facebook po prijavi vanjo prikažejo oglasi Upravljavca. Več informacij o nestandardnih skupinah prejemnikov najdete na povezavi: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

8.    DRUŽBEN A OMREŽJA

8.1.    Obdelujemo osebne podatke oseb, ki obiščejo naše profile na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Pinterest). Informacije o obdelavi Osebnih podatkov v zvezi s tem so na voljo v naši Politiki preglednosti.

 

9.    INFORMACIJE O UPORABI PIŠKOTKOV

KAJ SO PIŠKOTKI?

9.1.    Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranjujejo na Napravah, prek katerih Uporabnik uporablja Servis. Piškotki zbirajo informacije, ki olajšujejo uporabo Servisa – na primer s tem, ko si zapomnijo obiske in aktivnosti Uporabnika. Piškotki, ki jih uporabljamo, so varni za Uporabnikovo Napravo. Še zlasti ni možno, da bi preko teh datotek v Naprave Uporabnikov vstopili virusi ali druga neželena ali škodljiva programska oprema. Piškotki omogočajo identificirati programsko opremo, ki jo uporablja Uporabnik, in prilagajati delovanje Servisa vsakemu Uporabniku posebej.

VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJA UPRAVLJAVEC

9.2.    Uporabljamo naslednje vrste piškotkov:

9.2.1.      Zahtevani piškotki - so nujno potrebni za pravilno delovanje Servisa. S pomočjo piškotkov lahko Upravljavec zagotovi varno izvajanje aktivnosti, kot so na primer izvajanje naročil Uporabnikov, "pomnjenje" v Servisu prijavljenega Uporabnika po prehodu na drugo spletno mesto ali samodejno dopolnjevanje podatkov o naslovu Uporabnika, ko le-ta opravlja nakupe. Če Uporabnik blokira te piškotke v svojem brskalniku, lahko s tem povzroči nepravilno delovanje Servisa. Ti piškotki so obvezni in jih ni možno deaktivirati.

Posebni cilji uporabe tehničnih piškotkov:

a) zagotavljanje varnosti in brezhibnosti delovanja Servisa;

b) izvajanje procesov, ki so nujni za zagotavljanje polne funkcionalnosti Servisa:

-      prilagajanje vsebine Servisa z namenom zagotoviti Uporabniku možnost popolnega izkoristka funkcionalnosti, ki so mu dane na voljo, in optimizacije uporabe spletnega mesta Servisa. Ti piškotki še zlasti omogočajo prepoznati temeljne parametre Uporabnikove Naprave in mu ustrezno prikazovati spletno mesto;

-      pravilno delovanje programa „Priporoči znancem”, zlasti omogočanje preverjanja virov preusmerjanja Uporabnikov na spletno mesto Servisa;

-      omogočanje uporabe funkcij „Odloži v predal” in „Košarica” Servisa.

9.2.2.      Analitične piškotke uporablja Upravljavec tako za analizo ravnanj Uporabnikov v Servisu v poslovne namene, kot tudi z namenom  razumevanja, kako Uporabniki uporabljajo Servis. To mu omogoča ugotavljati, katere funkcije je treba izboljšati ali posodobiti. Informacije, ki jih Upravljavec pridobi preko analitičnih piškotkov, so anonimne – na njihovi podlagi Upravljavec ne more identificirati Uporabnika, od katerega so bili podatki pridobljeni.

9.2.3.      Piškotki za personalizacijo omogočajo analizo ravnanj Uporabnikov v Servisu in njihovih nakupovalnih preferenc, kar omogoča posredovati Uporabnikom personalizirane predloge izdelkov, spreminjati funkcionalnosti Servisa in objavljati sponzorirane vsebine. Podatki, pridobljeni s tovrstnimi piškotki, se lahko uporabljajo tudi za izboljšanje obstoječih sistemov in programske opreme ter za razvoj novih rešitev in funkcionalnosti.

9.2.4.      Oglasni piškotki omogočajo Upravljavcu, da prilagaja prikazovane oglase preferencam in zanimanjem Uporabnikov, tj. da posreduje  Uporabnikom t.i. vedenjske oglase. Z njihovo pomočjo bodo subjekti, ki sodelujejo z Upravljavcem, kot so npr. operaterji servisov Facebook in Instagram, lahko ustrezno prilagajali prikazovane oglaševalske vsebine preferencam Uporabnika.

OBDOBJE HRANJENJA PIŠKOTKOV

9.3.    Glede na čas hranjenja piškotkov obstajata dve vrsti zgoraj opisanih piškotkov:

9.3.1.      Začasni (sejni) piškotki se hranijo na Uporabnikovi Napravi in ostanejo v njej do konca (dnevne) uporabe določenega brskalnika. Ob prenehanju uporabe se shranjene informacije trajno izbrišejo iz pomnilnika Naprave.

9.3.2.      Trajni piškotki se hranijo v Napravi, dokler niso izbrisani. S prenehanjem uporabe brskalnika (končanjem seje) ali izklopom Naprave se ti piškotki ne izbrišejo. Če Uporabnik ne izbriše trajnih piškotkov iz svoje Naprave, se hranijo na njej do 60 dni od dne njihove shranitve.

UPRAVLJANJE PIŠKOTKOV V SERVISU

9.4.    Za pravilno delovanje Servisa so potrebni le zahtevani piškotki. Glede drugih vrst piškotkov lahko privolite ali ne privolite v njihovo uporabo. Glede upravljanja z obsegom naše uporabe analitičnih, personalizacijskih in oglasnih piškotkov imate možnost, da podate ali prekličete  privolitev za njihovo uporabo. Vedno lahko podate ali prekličete privolitev za uporabo posameznih vrst piškotkov, kar vam omogoča naše pojavno okno (panel). Priklic pojavnega okna je možen prek zavihka "Vaši piškotki" na spodnjem delu strani Servisa.

NAŠI PARTNERJI

9.5.    Nekatere piškotke v Servis namestijo zunanji subjekti – z nami sodelujoči partnerji. Trenutni seznam partnerjev, s katerimi sodelujemo v okviru uporabe piškotkov, skupaj s kategorijami piškotkov, ki so jih namestili, najdete v spodnji razpredelnici. Podrobne informacije v zvezi s tem so na voljo v politikah zasebnosti posameznih partnerjev.

Partner

Google Analytics

Facebook

Google Ads

mPulse

Expert Sender

Glam

Criteo

CJ

DV360

Hotjar

Braze

Kategorija

analytics

marketing

marketing

analytics

analytics

marketing

marketing

marketing

marketing

analytics

personalizacija

Trajanje piškotkov

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

60 dni

  

10. KOMU BOMO POSREDOVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

10.1. Vaše osebne podatke lahko posredujemo subjektom, s katerimi sodelujemo pri izvajanju naših storitev.

10.2. Vaše za dostavo potrebne podatke bomo posredovali enemu od subjektov, s katerimi sodelujemo na področju dostave, kar je odvisno od načina dostave kupljenega blaga, ki ga boste izbrali. V primeru koriščenja geolokacijske storitve za iskanje stacionarnih dostavnih mest bomo vaše osebne podatke posredovali tudi subjektu, ki zagotavlja to storitev.

10.3. Vaše podatke, potrebne za prevzem blaga ali izvedbo plačila, bomo posredovali enemu od subjektov, s katerimi sodelujemo na področju izvajanja plačil, pri čemer bodo konkretni podatki odvisni od načina plačila za kupljeno blago, ki ga boste izbrali.

10.4. V primeru privolitve, da prejemate komercialne informacije na e-poštni naslov ali po telefonu na naslov ali številko, ki ste jih navedli, bomo vaše podatke posredovali subjektom, ki v našem imenu opravljajo storitev pošiljanja komercialnih informacij, konkretno pa zlasti družbama:

10.4.1.    LINK Mobility Poland sp. z o.o. s sedežem v Glivicah (Gliwice, Poljska);

10.4.2.    ExpertSender S.A. s sedežem v Gdinji (Gdynia, Poljska);

10.5. Poleg tega bomo vaše podatke posredovali subjektom, ki po našem naročilu obdelujejo osebne podatke strank v obsegu, ki je potreben za gostovanje spletnih mest Trgovine, pri tem zlasti družbi:

10.5.1.    3S Data Center S.A. s sedežem v Katovicah (Katowice, Poljska).

10.6. Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, s katerimi utegnemo vzpostaviti sodelovanje, vključno s pravnimi in davčnimi svetovalci ter izvajalci računovodskih storitev, storitev informatike, logističnih in trženjskih storitev.

10.7. Poleg tega imamo pravico izbrane podatke, ki se nanašajo na naše Uporabnike, razkriti pristojnim organom ali tretjim osebam, ki na ustrezni pravni podlagi in v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi vložijo zahtevo zanje in utemeljijo upravičenost zahteve.

 

11. KAKO DOLGO BOMO OBDELOVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

11.1. Obdobje obdelave vaših podatkov je odvisno od vrste opravljene storitve in namena obdelave. Podatki se praviloma obdelujejo v času trajanja storitve ali izvedbe naročila, do umika privolitve ali do ugovora proti obdelavi podatkov v primerih, ko je pravna podlaga za obdelavo podatkov zakoniti interes Upravljavca.

11.2. Obdobje obdelave podatkov se lahko podaljša, če je obdelava potrebna za ugotavljanje in morebitno uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov ali za obrambo pred zahtevki, po tem času pa le v primeru in v obsegu, v katerem utegnejo to zahtevati predpisi. Po izteku obdobja obdelave se podatki trajno izbrišejo ali anonimizirajo.

 

12. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?

12.1. Izvajamo vrsto informatskih in organizacijskih zaščitnih ukrepov, katerih namen je minimiziranje tveganja nenamernega ali nezakonitega uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa do Osebnih podatkov. Ti zaščitni ukrepi in sredstva zajemajo orodja, kot so: sistem požarnega zidu, sistemi za zaščito pred virusi in neželeno pošto, interni postopki kontrole dostopa, obdelave podatkov in obnovitve le-teh po izrednih dogodkih, pa tudi sistem varnostnega kopiranja, ki deluje na več ravneh. Naša Trgovina zagotavlja zelo visoko raven varnosti s tem, ko uporablja spletne aplikacije požarnega zidu (WAF) in sistema zaščit pred napadi tipa DDoS. Izvajamo tudi visoko stopnjo šifriranja povezave HTTPS/SSL skladno s sprejetimi najboljšimi praksami ter sodelujemo s skrbno izbranim ponudnikom storitev gostovanja, ki ima certifikate upravljanja kakovosti ISO 9001 in skladnosti z zahtevami AQAP-2110 ter certifikat upravljanja informacijske varnosti po standardu ISO/IEC 27001.

12.2. Potrebno je vedeti, da uporaba spletnega omrežja vedno pomeni tveganje, da se pojavijo določeni varnostno pomembni dogodki. Vendar pa vam zagotavljamo, da s postopki rednih pregledov in posodobitev informacijskih sistemov ter z aktivnim spremljanjem kritičnih točk v sistemu to tveganje v največji možni meri omejujemo.

 

13. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

13.1. V zvezi z našo obdelavo vaših Osebnih podatkov imate naslednje pravice:

13.1.1.    pravica do informacij o obdelavi Osebnih podatkov – na tej podlagi vam Upravljavec posreduje informacije o obdelavi vaših Osebnih podatkov, pri tem zlasti o namenih in pravnih podlagah obdelave, o obsegu podatkov, ki se hranijo, o subjektih, katerim podatke lahko razkrijemo, ter o načrtovanih rokih za izbris podatkov;

13.1.2.    pravica do pridobitve kopije podatkov - na tej podlagi vam Upravljavec posreduje kopijo vaših Osebnih podatkov, ki jih obdeluje;

13.1.3.    pravica do popravka - Upravljavec je dolžan odpraviti morebitne neskladnosti ali napake pri obdelanih Osebnih podatkih ter podatke dopolniti, če so nepopolni;

13.1.4.    pravica do izbrisa podatkov - na tej podlagi lahko zahtevate izbris podatkov, katerih obdelava ni več potrebna za uresničitev namenov,  zaradi katerih so bili zbrani;

13.1.5.    pravica do omejitve obdelave – v primeru vložitve ugovora proti obdelavi Osebnih podatkov mora Upravljavec prenehati obdelovati vaše osebne podatke, razen tistih, v hrambo katerih ste privolili, in mora prenehati hraniti vaše osebne podatke, razen kolikor to ne dovoljujejo sprejeta pravila hranjenja podatkov. Prepoved velja, razen če prenehajo razlogi za omejitev obdelave podatkov (npr. če je izdana odločba nadzornega organa o dovolitvi nadaljnje obdelave podatkov);

13.1.6.    pravica do prenosa podatkov - na tej podlagi vam Upravljavec - v obsegu, v katerem se podatki obdelujejo avtomatizirano v zvezi s sklenjeno pogodbo ali na podlagi izražene privolitve – posreduje podatke, ki ste mu jih posredovali, v obliki, ki vam omogoča njihov branje ob uporabi vašega računalnika. Lahko tudi zahtevate, da se ti podatki pošljejo drugemu subjektu, vendar pod pogojem, da v zvezi s tem obstajajo tehnične možnosti, tako na strani Upravljavca kot na vaši strani;

13.1.7.    pravica do ugovora obdelavi podatkov z namenom trženja – kadar koli lahko nasprotujete obdelavi vaših Osebnih podatkov z namenom trženja, ne da bi vam bilo potrebno takšno nasprotovanje utemeljiti;

13.1.8.    pravica do ugovora obdelavi Osebnih podatkov za druge namene – kadar koli lahko nasprotujete – iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem – obdelavi vaših Osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitega interesa Upravljavca (npr. za analitične oz. statistične namene ali iz razlogov, povezanih z zavarovanjem  premoženja); ta vrsta nasprotovanja mora vsebovati utemeljitev;

13.1.9.    pravica do preklica privolitve – če se podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev kadar koli umaknete, kar pa ne vpliva na skladnost obdelave podatkov s predpisi za čas do preklica;

13.1.10. pravica do vložitve pritožbe – če menite, da obdelava Osebnih podatkov krši določila  GDPR  ali drugih predpisov s področja varstva Osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri organu za nadzor obdelave Osebnih podatkov, pristojnem glede na kraj vašega običajnega prebivališča, kraj zaposlitve ali kraj domnevne kršitve. V Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija. Na Poljskem je nadzorni organ Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

VLAGANJE ZAHTEV V ZVEZI Z URESNIČEVANJEM PRAVIC

13.2. Nekatere od zgornjih pravic lahko uveljavljate sami. Če imate račun v Trgovini, imate vedno dostop do svojih Osebnih podatkov ter jih lahko popravljate in posodabljate.

13.3. Vse zahteve glede vseh zgoraj navedenih pravic lahko vložite tako, da pišete našemu pooblaščencu za varstvo podatkov na elektronski naslov [email protected] ali s pismom, poslanim na naslov našega sedeža (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poljska), kot tudi z uporabo našega kontaktnega obrazca.

13.4. Potrudili se bomo v najkrajšem možnem času sprejeti v obravnavo vašo zahtevo in odgovoriti na vaša vprašanja v zvezi z obdelavo vaših podatkov. Odgovor boste prejeli v 30 dneh od dneva prejema vaše zahteve. Če bi se izkazalo, da vam zaradi zapletenosti zahteve ali zaradi velikega števila prejetih zahtev od različnih Uporabnikov ne bi mogli posredovati informacij o izvedenih dejanjih v tem roku, vas bomo obvestili o podaljšanju roka.

13.5. V primeru dvoma glede tega, ali ste dejansko vi tisti, ki prijavljate določeno zahtevo, vam lahko zastavimo nekaj dodatnih vprašanj zaradi preveritve vaše identitete. Ni potrebno, da odgovarjate na takšna vprašanja, vendar bo v primeru neprejema odgovorov vaša zahteva  zavrnjena. Možno je tudi, da bomo potrebovali dodatne informacije, da bi ugotovili natančno vsebino vaše zahteve.

13.6. Zahtevo lahko vložite osebno ali prek pooblaščenca (npr. družinskega člana). Zaradi varnosti podatkov vam priporočamo, da uporabite pooblastilo, overjeno s strani notarja, državnega organa ali odvetnika, kar bo pospešilo preverjanje pristnosti zahteve.

13.7. V primeru, da nam zahtevo pošljete elektronsko, bomo odgovorili v enaki obliki, razen če bi prosilec zahteval odgovor v drugačni obliki. V drugih primerih vam bomo odgovorili pisno. Če bi rok za izpolnitev zahteve onemogočal pisni odgovor, obseg podatkov prijavitelja, ki jih obdelujemo, pa bi omogočal stik na elektronski način, bomo odgovor posredovali po elektronski poti.

13.8. Informacije o vloženi zahtevi in ​​osebi, ki je zahtevo vložila, hranimo z namenom  zagotovitve možnosti potrditve pristnosti zahteve  ter z namenom  uveljavljanja ali obrambe pred pravnimi zahtevki. Register zahtev se hrani na način, ki zagotavlja celovitost in zaupnost v njem vsebovanih podatkov.

 

14. SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

14.1. To Politiko stalno preverjamo in po potrebi posodabljamo.

 

27.02.2024